Group 1

Polski Owczarek Nizinny (Polish Lowland Sheepdog) Polski owczarek nizinny - FCI 251

Polski Owczarek Podhalanski (Tatra Shepherd Dog) Owczarek podhalanski - FCI 252


Group 6

Ogar Polski (Polish Hound) Ogar Polski - FCI 52

Gonczy Polski (Polish Hunting Dog) Gonczy polski - FCI 354


Group 10

Chart Polski (Polish Greyhound) Chart polski - FCI - 333