Godziny pracy biura:

 
  poniedziałki 8.00 - 16.00  
  wtorki 10.00 - 18.00  
  środy 8.00 - 16.00  
  czwartki 10.00 - 18.00  
  piątki 8.00 - 16.00  
 


Kontakt telefoniczny (tylko w podanych dniach):

 
  poniedziałki 8.00 - 12.00  
  czwartki 14.00 - 18.00  
       
  tel. 228 260 574  
  tel. kom. 885 260 574  
  fax 228 264 654  


Adres korespondencyjny:

 
  00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 30 lok. 11
 


Adresy poczty elektronicznej Biura i Komisji Zarządu Głównego ZKwP:

 

Zarząd Główny zwraca się z uprzejmą prośbą o kierowanie korespondencji elektronicznej na poniższe
adresy mailowe, zgodnie z ich tematyką.

Prosimy o każdorazowe wpisanie TEMATU W TYTULE MAILA np: nostryfikacje, rodowody, championaty etc.
Maile kierowane na adresy mailowe niezgodne z ich tematyką NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 

  Biuro Zarządu Głównego     zg@zkwp.pl
  Rzecznik Prasowy ZKwP     rzecznikprasowy@zkwp.pl
  Główna Księgowa ZG     biurozgksiegowa@zkwp.pl
  Redakcja Czasopisma "PIES"     pies@zkwp.pl
 

Wnioski:

 
  Młodzieżowy Champion Polski     championaty.mlodziezowe@zkwp.pl
  Champion Polski     championaty@zkwp.pl
  Interchampionaty     interchampionaty@zkwp.pl
  Wnioski o przekształcenie R-CACIB     rcacib@zkwp.pl
  Certyfikaty użytkowości     certyfikaty@zkwp.pl
  Badania w kierunku dysplazji     dysplazja@zkwp.pl
 

Komisje ZKwP:

 
  Główna Komisja Hodowlana
Główna Komisja Hodowlana pełni rolę
organu odwoławczego od decyzji hodowlanych
Zarządu Oddziału/Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
Pisma odwoławcze składane są wyłącznie
za pośrednictwem Oddziału.
    gkh@zkwp.pl
  Główna Komisja Szkolenia Psów     gksp@zkwp.pl
  Prezydium Kolegium Sędziów     kolegium@zkwp.pl
  Komisja Młodego Prezentera     mlodyprezenter@zkwp.pl